Over deze site


Welcome in Italy, Rome
Rome, Piazza Venezia.

Il Bel Paese

"Il Bel Paese" is een boek, in 1873 geschreven door abt Antonio Stoppani, waarin hij op een toegankelijke manier vertelt over de natuurlijke schoonheden van Italië. De volledige titel is: Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d' Italia. De titel is ontleend aan Dante's Goddelijke Commedie, lied 33: Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove 'l sì suona. (Ah, Pisa, schande van de mensen in Italië, het mooie land waar men 'si' zegt...). Antonio Stoppani hield zich ook bezig met het bestuderen van Dante.
Hij voert een oom ten tonele die, na terugkomst van een vakantie, door zijn neefje wordt uitgehoord over alles wat hij heeft gezien. Op die manier vertelt hij, in een periode van 34 'avonden', bij de open haard, over bijzondere natuurverschijnselen in Italië (geologie en fysische geografie). Het boek werd een norm succes. De roem van Stoppani steeg nog meer toen in 1906 zijn portret en de naam 'Bel Paese' werden gebruikt als etiket van kaas. Stoppani was een van de eersten die de enorme waarde inzagen van de schoonheid en diversiteit van het Italiaanse landschap.

Internationalisering

De kunst en cultuur van Italië hebben mij altijd al in hoge mate geboeid. Toen ik de opleiding voor leraar Tekenen en Kunstgeschiedenis ging volgen aan de kunstacademie, is mijn belangstelling voor Italië met haar vele kunstschatten nog verder toegenomen. Eenmaal werkzaam als leraar Culturele en Kunstzinnige Vorming op een school voor HAVO en VWO, kreeg ik de gelegenheid mijn leerlingen te laten meedelen in al dat moois. Vele jaren heb ik schoolreizen naar Rome begeleid en de laatste jaren organiseer ik uitwisselingen met een school in Noord-Italië.

De belangrijkste doelen die de school met deze projecten nastreeft zijn:

Op het gebied van affectie en emotie:

  • zich verrijken met een unieke ervaring;
  • vergroten van sociale vaardigheden met leeftijdgenoten van andere herkomst;
  • opdoen van zelfkennis door de ontmoeting met anderen;
  • een vergelijking kunnen maken met het leven, de cultuur, de geschiedenis en de mentaliteit van een ander land. Verschillen en overeenkomsten ontdekken tussen de eigen cultuur en een andere;
  • de betrekkelijkheid van gewoontes, normen en waarden leren inzien;
  • de Europese integratie bevorderen en tegelijkertijd de eigen identiteit herwaarderen; wederzijdse vooroordelen overwinnen. Leren reflecteren op zichzelf en op de ander, op stereotiepen en vooroordelen. Zelfkritiek ontwikkelen.

Op het gebied van kennis en vaardigheden

  • het vergroten van kennis met betrekking tot de Italiaanse, kunst en geschiedenis. De culturele horizon verbreden en kunstuitingen kritisch leren beoordelen.
  • het oefenen van een vreemde taal door gedwongen er in echte situaties gebruik van te maken. De motivatie voor het aanleren van de moderne vreemde talen vergroten en de schroom overwinnen om de talenkennis aan te wenden.
Desenzano
Sanne, Margaux en Karin in Desenzano

Ik heb toentertijd een site gemaakt om onze leerlingen een geschikt startpunt te geven voor hun zoektochten over het Internet wanneer zij opdrachten of werkstukken moesten maken in verband met internationaliseringsreizen naar Italië (de school organiseert inmiddels vier Italië-reizen).
Al snel bleek echter dat ook vele buitenstaanders gebruik maakten van de site. Daarom heb ik toeristische informatie aan de site toegevoegd en de site onafhankelijk gemaakt van de school - wat niet wegneemt dat het nog steeds een uitstekend startpunt is voor leerlingen.
Het doel van de site is sindsdien niet meer alleen het bieden van een startpunt aan scholieren, maar meer in het algemeen het bevorderen van een 'intelligent toerisme', dat wil zeggen: een toerisme met kennis van en respect voor de geschiedenis, cultuur, natuur en taal van het te bezoeken land - in ons geval Italië.

We willen niet meer mensen naar Italië 'lokken', en zeker niet naar de plaatsen die toch al overvol zijn, maar diegenen die toch al liefhebber van Italië waren, voorzien van informatie om hun passie nog meer diepgang te geven.

De site is niet commercieel van opzet. De advertenties op de site drukken slechts voor een beperkt deel de kosten.


Auteursrecht

Het op deze site aanwezige materiaal (met uitzonderingen van doorverwijzingen naar andere sites, afbeeldingen die voor dat doel zijn gebruikt, en de door bezoekers ingebrachte informatie) is geproduceerd voor belpaese.nl en derhalve het intellectuele eigendom van de auteurs, of het is door derden aan ons ter beschikking gesteld. Dit geldt voor de teksten maar ook voor de foto's en het grafische materiaal.
Voor het gebruik van de foto's kunt u een royalty-vrije licentie aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Jolanda
Jolanda maakt tijdens onze scholenuitwisseling kennis met Venetiaanse gondeliers

Het materiaal wordt uitsluitend aangeboden voor persoonlijk gebruik of voor eigen studie. Scholieren en studenten mogen afbeeldingen en gedeelten van onze eigen pagina's letterlijk overnemen voor het gebruik in werkstukken en scripties, maar alleen wanneer de tekst als citaat herkenbaar blijft en de bron duidelijk als volgt is vermeld:

(Bron: www.belpaese.nl; Niek Jongeneel).

Overnemen van (delen van) de tekst of van foto's zonder bronvermelding is, net als bij op papier verspreide teksten, verboden.
Voorts zijn alle rechten voorbehouden. Niets op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers van belpaese.it.
Voor zover wij zelf materiaal hebben gebruikt uit andere bronnen, hebben we steeds geprobeerd zorgvuldig met het auteursrecht om te gaan. Mocht u evenwel van mening zijn dat wij op enigerlei wijze uw auteursrecht schenden, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Niek Jongeneel, december 2002


Dolceacqua
Klik op de foto voor een grote afbeelding.

Processie in Serravalle Pistoiese. Klik op de foto voor een grote afbeelding.


Zelfgebouwd kapelletje, Chianti, Toscane.
Klik op de foto voor een grote afbeelding.Gezin op het domplein in Milaan. Klik op de foto voor een grote afbeelding.


BACK   Pagina precedente                   PRINT Stampa pagina                           HOME Home
Google
web www.belpaese.nl