kop
        Steun ons!       Vermelding op Belpaese.nl?

Werkwijzer voor de brugklas


Blok 1, Mens en machineBlok 2, 'Beestenbende' - Google art Project: structuren


Open Google art Project via onderstaande links of via de opdracht op de ELO.

Bekijk in een groepje (je docent bepaalt hoeveel personen) de aangegeven tekeningen van Rembrandt, Albrecht Dürer en Vincent van Gogh. Zoom in op alle details.

Beantwoord dan voor elk kunstwerk de volgende vragen en schrijf de anywoorden in je werkboekje: Presenteer: laat je gevonden informatie aan de klas zien.

Blok 3, DiepzeeBlok 4, RuimteTutorialsDocumentatie