Met het Emmaus naar Rome


Welcome in Italy, Rome
Rome, Piazza Venezia.

Informatie over de Romereis van het Emmauscollege

Welkom op de Rome-pagina van het Emmauscollege. Op deze pagina geven we informatie over de Romereis van het Emmauscollege .
Onze school kent een lange traditie van Romereizen.

De Romereis is een culturele reis

Rome is een stapelplaats van overblijfselen uit alle tijdperken. Veel van wat in Rome te zien en te bezoeken is, doet herinneren aan de lessen geschiedenis, kunstgeschiedenis, klassieke talen, maatschappijleer en levensbeschouwing. Van alle tijdperken zijn de meest in het oog springende monumenten in het programma opgenomen. Over die monumenten wordt ter plekke uitleg gegeven door de leden van de staf. In de monumenten van Rome is de geschiedenis vaak nog zichtbaar. Je kunt aanwijzen waar Julius Caesar is vermoord, waar de apostel Petrus gevangen heeft gezeten, waar Mussolini het volk toesprak, waar Luther logeerde en waar Michelangelo ruzie zocht met paus Julius II. Toch is er veel verbeeldingskracht nodig om zich uit de brokstukken een beeld te vormen. De sfeer in de stad Rome en de staf helpen daarbij. Rome is eigenlijk een brok onderwijs als toegift.

Redenen om te overwegen mee te gaan

 • De traditie
  De school mag na zoveel reizen best beweren dat Romereis zo gek nog niet is en wij willen deze traditie nog lang laten voortduren.
 • Afsluiting van een schoolperiode
  Waren de voorafgaande schoolexcursies ook als kennismaking bedoeld, de Romereis is vooral een bekroning, ja zelfs beloning voor een examenjaar.
  Het is een prachtige gelegenheid om met school en klasgenoten een jarenlang verblijf op het Emmauscollege op waardige wijze te besluiten
 • De Romereis en de signatuur van de school
  Dit is een school met een R.K.-signatuur. We bezoeken Rome niet alleen als kunsthistorisch geïnteresseerden, maar ook een beetje als pelgrims. Het programma telt ongeveer 9 kerken (van de honderden).
  We gaan op visite bij de paus. We verdienen 'volle aflaten' door de St.-Pieter binnen te gaan, zij het dat deze pelgrimage naar het graf van Petrus nauwelijks als boetedoening maar eerder als een viering ervaren wordt.
 • Rome ligt in Italië
  Dus Italië zullen we meemaken. Zon, hitte, wijn, druk verkeer, taal, en graag enige folklore en gebruiken.
 • De Romereis is gezellig
  Havo of VWO, dat doet er weinig toe. 24 uur reizen in één bus verbroedert alle mensen. Docenten blijken in Rome opeens menselijke trekjes te vertonen en leerlingen zijn niet kinderachtig meer. De middelbare school ligt voor de meesten achter de rug en er is geen examenstress meer. Rome is ook om te ontspannen. Al was het maar op de Spaanse Trappen, 's avonds met de hele groep. Just being there, daar gaat het om

Het verblijf

We logeren traditiegetrouw in Hotel Navona, in hartje stad, vlakbij de Piazza Navona. De kamerindeling maken we al in Rotterdam, op de instructieavond vlak voor vertrek. In goed overleg delen we daar de kamers in. Die indeling blijft dan zo.

Profielschets van een Romeganger

Te gebruiken als checklist voor mensen die twijfelen of Rome wel iets voor hen is, mede gezien de prijs.

Een Romeganger:

 • Komt voor kunst en cultuur naar Rome en vindt de rest aardig, maar bijzaak.
 • Ziet niet op tegen stadswandelingen met een totale lengte van zo'n 50 kilometer.
 • Vindt het bekijken van zo'n 50 monumenten in een week aanvaardbaar, maar zou eigenlijk veel meer kunst willen zien.
 • Stelt gezellige omgang met de hele groep en de staf op prijs
 • Wil - ondanks McDonalds - minstens twee keer per dag pasta eten
 • Drinkt met mate wijn of bier, maar geen sterke drank.
 • Past zich aan aan de groep, houdt zich aan de regels van de staf en aanvaardt, misschien voor het laatst, haar gezag.
 • Gaat zich door zoveel cultuur puur beschaafd gedragen.
 • Komt in elk geval naar de informatieavond in de aula van het Emmauscollege.

Ons adres in Rome:

Pensione Navona Via Sediari, 8
00186 Roma
Tel: 0039 6 6864203


De vierstromenfontein op de Piazza Navona


De Sint Piter


Tivoli


Paus Benedictus XVI
BACK   Pagina precedente                   PRINT Stampa pagina                           HOME Home