Stervende Niobide (Rome)
Stervende Niobide (Rome), Museo Nazionale Romano (Rome)

Niobide, afkomstig uit de Tuinen van Sallustius te Rome, 5e eeuw. V. Chr. (Rome, Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo).

Dying Niobide. National Museum of Rome

Terug naar vorige bladzijde.         2314 view(s)