Sarcophagus of the Miracle of Bethseda, Rome
Sarcophagus of the Miracle of Bethseda, Rome, Sarcophagus of the Miracle of Bethseda, Rome

Sarcofaag met het Wonder van Bethesda (375 - 400 n.C.) Detail: intocht in Jeruzalem. Vaticaanse Musea, Rome.

Sarcophagus of the Miracle of Bethesda (375 - 400 AD). Detail: entry to Jerusalem. Vatican Museums, Rome.

Terug naar vorige bladzijde.         1044 view(s)