kop
        Steun ons!      

Spreekbeurt of werkstuk


Als je alleen maar informatie over ItaliŽ zoekt, kun je het best meteen naar de algemene informatie over ItaliŽ gaan.
Op deze pagina lees je hoe je het maken van een werkstuk of spreekbeurt over ItaliŽ zou kunnen aanpakken en welke onderwerpen allemaal geschikt zijn.
We denken dat de manier die we je hier voorstellen goed is, maar natuurlijk moet je je in de eerste plaats houden aan de werkwijze die door je meester of juf, leraar of lerares is voorgeschreven. Veel succes!


Welcome in Italy, Rome
Rome, Piazza Venezia.
**

**Hoe kies je een onderwerp?

"ItaliŽ" is als onderwerp voor een werkstuk of spreekbeurt niet echt geschikt. Het onderwerp is veel te 'breed'. Daarom moet je het onderwerp wat inperken. Je kunt dat doen door een deelonderwerp te kiezen, bijvoorbeeld natuur, landschap, kunst of sport en dan bij dat deelonderwerp nog wat voor de hand liggende vragen te stellen. Bijvoorbeeld:

Sport in ItaliŽ
Welke sport? - voetbal
Welke club? - Juventus
Het onderwerp wordt dan: De Italiaanse voetbalclub Juventus

Muziek in ItaliŽ
Uit welke tijd? - jaren '80
Welk soort muziek? - popmuziek
Het onderwerp wordt dan: Italiaanse popmuziek uit de jaren '80

Kies altijd een onderwerp waar je belangstelling voor hebt en waarover je informatie denkt te kunnen vinden, en zo mogelijk een onderwerp waar je al wat vanaf weet.

Op deze website vind je geen kant-en-klare werkstukken en spreekbeurten. Het is ook heel onverstandig die te gebruiken omdat je er weinig van leert en omdat je toch door de mand valt zodra iemand je iets vraagt.
Ook vind je op deze site niet alle informatie die je voor je werkstuk of spreekbeurt nodig hebt. Je vindt er alleen algemene inleidingen op de onderwerpen. Als je die gelezen hebt moet je verder zoeken. Je moet sowieso altijd meerdere bronnen raadplegen, en daar is dit er ťťn van.

Onder aan deze pagina vind je een lijstje met artikelen die geschikt zijn als startpunt voor het maken van een werkstuk of spreekbeurt. Kies uit die lijst een onderwerp en lees de bijbehorende tekst.

Als je zo'n artikel leest kom je wat meer over het onderwerp te weten maar tegelijk roep het ook weer nieuwe vragen op.
Zet de vragen die je bij je onderwerp zou kunnen stellen onder elkaar, zowel de vragen die door het artikel worden beantwoord als de vragen die nog niet beantwoord zijn.


We nemen als voorbeeld het volgende onderwerp:

"De Grieken in Zuid ItaliŽ". Daarbij kun je je afvragen:

Dit zijn de zogenaamde deelvragen. Als je goede deelvragen hebt en je ze in een logische volgorde zet, heb je meteen titels voor hoofdstukjes of een goede structuur voor je verhaal.
Het is handig elke deelvraag op een apart blaadje in een multomap of systeemkaartje te schrijven. Als je tijdens het studeren nieuwe informatie tegenkomt die je kunt gebruiken voor het beantwoorden van de deelvragen, noteer je die op de betreffende blaadjes of kaartjes. Het voordeel van multoblaadjes is dat je er altijd nieuwe kunt tussenvoegen en dat je ook insteekhoezen met bijvoorbeeld foto's in de map kunt stoppen. Schrijf altijd op waar je de informatie gevonden hebt (bijvoorbeeld boektitel en paginanummer of URL van een website).
Als je voldoende informatie hebt vergaard, werk je de aantekeningen uit tot een lopend verhaal voor je werkstuk of spreekbeurt.


Wat je nooit moet doen: Wat je altijd moet doen:

**Hoe maak je een werkstuk?

Ga voor het verzamelen van de informatie te werk zoals hierboven beschreven.

De volgende vaste onderdelen moeten in het werkstuk zijn opgenomen:

Typ de tekst in een tekstverwerker. Gebruik de spellingcontrole en draai de eerste versie uit. Laat deze door tenminste ťťn ander aandachtig lezen en van commentaar voorzien. Corrigeer de tekst indien nodig.

Ontwerp een lay-out voor de tekst. Hanteer in het hele document dezelfde stijl voor marges, koppen, subkoppen, voetnoten enz. Reserveer ruimtes of kaders voor de afbeeldingen. Probeer de afbeeldingen goed te laten aansluiten bij de tekst. Voorzie kaders voor afbeeldingen - waar nodig - van bijschriften.

Voeg inleiding en inhoudsopgave toe. Denk aan de paginanummering. Druk het hele document af en voeg de afbeeldingen in.

Maak een goed vormgegeven omslag die je voorziet van titel, eventueel ondertitel en naam.

Maak een kopie van het hele werkstuk! Lever het origineel in.

Wat maakt een scriptie onvoldoende?

**Hoe maak je een spreekbeurt?

Ga voor het verzamelen van de informatie te werk zoals hierboven beschreven.
Natuurlijk kun je in een spreekbeurt veel minder vertellen dan in een werkstuk. Beperk je daarom tot de hoofdzaken.

Hier een paar tips voor een goede spreekbeurt.


**Onderwerpen

Hieronder vind je een lijst met onderwerpen die geschikt zijn als uitgangspunt voor een werkstuk of spreekbeurt. Door op de link te klikken, kom je bij een tekst over dat onderwerp. Lees die tekst aandachtig en formuleer je deelvragen. Zoek daarna naar andere bronnen voor verdere verdieping van je onderzoek.
(BB) = Geschikt voor basisschool bovenbouw en hoger
(VO) = Geschikt voor Voortgezet Onderwijs onderbouw en hoger
(VB) = Geschikt voor Voortgezet Onderwijs bovenbouw en hoger

ItaliŽ algemeen (VO)
Als je nog niet zo veel van ItaliŽ weet, kun je het beste hier beginnen. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het land.

Cinema Italiano. (VB)
Goede Italiaanse films gaan zelden over helden en schurken. Bijna altijd zijn ze nauw verbonden met de Italiaanse samenleving en geven de filmmakers daarop hun persoonlijke artistieke visie. De Italiaanse cinema is daarom onlosmakelijk verbonden met de Italiaanse cultuur en zoals de film werd beÔnvloed door de maatschappelijke omgeving, beÔnvloedde de film op haar beurt de maatschappij.

Kastelen. (BB)
In de middeleeuwen werden vele heuveltoppen en rotspunten in ItaliŽ bekroond met een kasteel. Waarvoor dienden die kastelen en door wie werden ze bewoond?

Cosa Nostra. (VO)
Geschiedenis van de maffia op SiciliŽ.

Geologie en landschap van ItaliŽ. (VO)
De geologische geschiedenis van ItaliŽ met tientallen prachtige foto's.

Italiaanse eigenaardigheden. (VO)
Een aantal eigenaardigheden van ItaliŽ alfabetisch opgesomd. Daar tussendoor ook een aantal dingen die kenmerkend zijn voor ItaliŽ, zodat je weet wanneer je er bent.

Romaanse kunst en architectuur in ItaliŽ. (VO)
Rond het jaar 1000 waren er in Europa veel ontwikkelingen die tezamen het culturele en economische klimaat schiepen waarin de romaanse kunst kon ontstaan. Tientallen foto's illustreren het verhaal.

Gotische kunst en architectuur in ItaliŽ. (VO)
De lichttheorie van was van grote invloed op het ontstaan van de Gotiek: zoveel mogelijk licht moest onbelemmerd de kerk kunnen binnenstromen. Drie nieuwe vindingen werden daartoe met elkaar gecombineerd: het kruisribgewelf, de spitsboog en het schoorwerk (uitwendige steunstructuur).

De Italiaanse keuken (BB)
De Italiaanse keuken is bekend over de hele wereld. Ook in Nederland zijn tal van Italiaanse gerechten volledig ingeburgerd. Iedereen kent onderhand pizza, macaroni (maccheroni), spaghetti, lasagne en tiramisý.

Pizza (BB)
Een Italiaan eet per jaar gemiddeld 44 pizza's. Pizza is bekendste artikel uit ItaliŽ. Daarom hier de geschiedenis van de pizza.

Historische dorpen in ItaliŽ.(BB)
Een kasteel was meestal ook de woning van een heer en zijn familie en tevens het centrum van een gemeenschap, want bijna altijd vestigden zich in de omgeving van het kasteel boeren die mochten profiteren van de bescherming van het kasteel als zij in ruil daarvoor zorgden voor het voedsel en de inkomsten van de kasteelbewoners. De verdedigingswerken van het kasteel werden dan uitgebreid rondom de nederzetting van de boeren waardoor een burchtstadje ontstond.

Italiaanse koffie (BB)
Het grootste verschil tussen de Italiaanse en de Nederlandse benadering van koffie is een cultuurverschil.

Rome in de Oudheid (VO)
Met de beschrijving van een aantal belangrijke monumenten.

Rome in de Middeleeuwen (VO)
In Rome was in de middeleeuwen van een bloeiende stadscultuur geen sprake. De stad en haar directe omgeving werden beheerst door de strijd tussen adelijke families.

Rome vanaf de renaissance (VO)
Met paus Martinus V begon een voorzichtige herleving van Rome. Onder de ideeŽn van de renaissance werd Rome weer een stad, het pausdom weer een macht.

Geschiedenis van de oudheid in ItaliŽ (VO)
Het Romeinse rijk begon op een paar heuvels aan de rivier de Tiber in midden ItaliŽ: de Palatinus en de Capitolinus.

Geschiedenis van het vroege christendom (VO)
Het succes van de eerste zendingswerkers was groot. In alle belangrijke steden van het Romeinse rijk ontstonden Christelijke gemeenschappen.

Geschiedenis van de vroege middeleeuwen in ItaliŽ (VO)
Toen in 476 de laatste keizer van het West-Romeinse rijk door de Germaanse huurlingenaanvoerder Odoaker werd afgezet werden de Germanen de baas in ItaliŽ.

Geschiedenis van de hoge middeleeuwen in ItaliŽ (VO)
De bloeiperiode van de romaanse kunst, de 12de eeuw, is tegelijk de bloeiperiode van het feodale systeem. De maatschappelijke orde was in die tijd heel duidelijk. Er waren mensen die baden, er waren er die streden, er waren er die werkten.

Geschiedenis van de late middeleeuwen in ItaliŽ (VO)
De bedoeling van de comuni was in de eerste plaats om een goed bestuur van de stad mogelijk te maken en niet om de feodale orde omver te werpen. Het wettelijke gezag over de stad bleef in theorie in handen van de paus of keizer en hun vertegenwoordigers; maar de comuni namen op zoveel gebieden het heft in eigen handen, dat ze feitelijk onafhankelijk werden.

Misdaad en maffia in ItaliŽ. (VO)
Jarenlang was ItaliŽ in de greep van gewetenloze politici, die mafia en terrorisme weliswaar bestreden maar er zich, als het zo uitkwam, even gemakkelijk van bedienden; die zelf steunden op een achterban die voor een deel niet was overtuigd maar omgekocht.

Politiek in ItaliŽ.(VB)
Met een gemiddelde van meer dan ťťn regering per jaar was de Italiaanse Republiek een uitzonderlijk instabiel land in politiek opzicht.

Onderwijs en opvoeding in ItaliŽ.(VO)
Het Italiaanse onderwijs bestaat uit een Scuola elementare, Scuola Media en Scuola Superiore.

Dagelijks leven (BB)
Het dagelijks leven van de Italianen is heel wat minder somber dan je uit hun gemopper en dat in de krantencolumns zou afleiden.

Geschiedenis van Matera, een stad in Zuid-ItaliŽ
De lotgevallen van de stad zijn zo typerend voor het arme agrarisch zuiden dat Matera wel werd aangeduid als 'hoofdstad van de boerenpummels'. Tot de eenwording van ItaliŽ in de tweede helft van de 19e eeuw heerste in Matera een nagenoeg onveranderlijke boerencultuur.


** Informatie elders op internet

**

Capaci 1992

**

En verder: